กางกฎหมาย ทำความเข้าใจก่อนเลือกตั้ง สว.

กางกฎหมาย ทำความเข้าใจก่อนเลือกตั้ง สว.
สัมภาษณ์ คุณบุณยนุช มัทธุจักร จาก iLAW

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 5 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก