ถอดบทเรียน “ผู้บริหารบริษัทดัง” เมาแล้วขับ ดื่มแค่กรึ่มๆ

ถอดบทเรียน “ผู้บริหารบริษัทดัง” เมาแล้วขับ ดื่มแค่กรึ่มๆ

ในรายการ “ข่าวร้าย… กลายเป็นดี” 5 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
โดย ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการสื่อสาร และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก