เปิดพิรุธ! ไฟไหม้สารเคมีอันตราย =?

เปิดพิรุธ! ไฟไหม้สารเคมีอันตราย =?
สัมภาษณ์ ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย

ในรายการ “สน.100.5” 4 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก