ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย พิธา-ก้าวไกล ล้มการปกครอง สั่งหยุดการกระทำใดๆ เกี่ยวกับ ม. 112

ja(6)

 

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย พิธา-ก้าวไกล ล้มการปกครอง สั่งหยุดการกระทำใดๆ เกี่ยวกับ ม. 112
.
ศาลรัฐธรรมนูญ แถลงคำวินิจฉัยการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล เสนอแก้มาตรา 112 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่
.
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า บทบัญญัติทางกฎหมายคุ้มครองไม่ให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพ ทำการสั่นคลอน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ม.112 กำหนดการกระทำที่เป็นความผิด สร้างความอาฆาตมาดร้าย หากกระทำความผิดต้องได้รับโทษทางอาญา
.
การที่ผู้ถูกร้องเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ม. 112 แบ่งลักษณะความผิดเป็น 13 ลักษณะ เป็นการกระทำมุ่งหวังให้ ม. 112 ไม่ให้ถือเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคง มีเจตนาแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ กับชาติไทยออกจากกันอย่างมีนัยสำคัญ
.
การที่ผู้ถูกร้องใช้ ม. 112 ในการหาเสียงเลือกตั้ง แม้ไม่มีร่างแก้ไข ม. 112 เสนอมาพร้อมนโยบายพรรค แต่ตามเว็บไซต์กล่าวถึงการแก้ไข ม. 112 กลับมีเนื้อหาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมทำนองเดียวกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไข ม. 112
.
ดังนั้นถือได้ว่าผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์ที่จะแสดงออกที่จะลดทอน ม. 112 ลง เพื่อสร้างความธรรม ซ่อนเร้น ผ่านกระบวนการสภาฯ และรณรงค์หาเสียงทางการเมืองให้ประชาชนทั่วไป หากประชาชนซึ่งไม่รู้เจตนาแท้จริง อาจหลงไปกับนโยบายของพรรคผู้ถูกร้อง การกระทำของผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์เสื่อมทราม เซาะกร่อน บ่อนทำลาย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ เพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสั่งการให้เลิกการกระทำ การพิมพ์ การโฆษณา เพื่อให้ยกเลิก ม. 112 อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไข ม. 112 ด้วย

#ม112 #พรรคก้าวไกล #ศาลรัฐธรรมนูญ #พิธาลิ้มเจริญรัตน์

แท็ก