ร้อนแทบสุก “ฮีทสโตรก – หัวร้อน” ป้องกันได้

ร้อนแทบสุก “ฮีทสโตรก – หัวร้อน” ป้องกันได้
สัมภาษณ์ ร.ต.ท.หญิง แพทย์หญิงกานต์พิชชา กลีบบัวขวัญ อาจารย์แพทย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ตำรวจ

ในรายการ “สน.100.5” 4 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ ธวัลกร รัตนมาลา

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก