IBD ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ที่คนไทยเป็นมากขึ้น

IBD ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ที่คนไทยเป็นมากขึ้น
สัมภาษณ์ นพ.กุลเทพ รัตนโกวิท อายุรแพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร รพ.วิมุต

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 6 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย กมลพร ร่มทองคำ และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก