เอลนีโญใกล้จบ ถึงคิวลานีญา เกษตรรับมืออย่างไร??

เอลนีโญใกล้จบ ถึงคิวลานีญา เกษตรรับมืออย่างไร??
สัมภาษณ์ รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ประธานกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ Future Tales Lab MQDC

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 7พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุชาติ ชวางกูร และ อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก