สปน. มอบ “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์” งานเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

wewy (6)-min

 

สปน. มอบ “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” แด่คณะรัฐมนตรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งจัดทำโดยช่างฝีมือ ผู้มีความชำนาญ จัดทำด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม  สมพระเกียรติ และมีคุณค่า เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ โดยในวันนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ แด่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมเปิดรับจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยสั่งจองผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) (Thailandpostmart.com) และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งผู้สั่งจองจะได้รับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ประมาณเดือนมิถุนายน 2567 ตามลำดับการสั่งจอง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ที่ Call Center โทร. 1111
สำหรับการประดับให้เริ่มประดับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

 

แท็ก