อ่านนัยการเมือง….แบ่งงานรองนายกฯ – 3 รมต.ประจำฯ

อ่านนัยการเมือง….แบ่งงานรองนายกฯ – 3 รมต.ประจำฯ
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 8 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ชุติภพ เหงากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก