‘เมียนมา’ เปิดทางชายฉกรรจ์ ทำงานต่างประเทศได้

Good Morning ASEAN (9/5/67)
โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง -อลิสษา สิทธิวงศ์

ช่วงเจาะลึกอาเซียน
คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

ประเภท : Hot Issue
แท็ก