อันตรายแฝงจากเลือดกำเดาไหล

อันตรายแฝงจากเลือดกำเดาไหล
สัมภาษณ์ นพ.วิรัช จิตสุทธิภากร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 8 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก