จับสัญญาณพรรค รทสช. …..”กฤษฎา – สุพัฒนพงษ์” ไขก๊อก

จับสัญญาณพรรค รทสช. …..”กฤษฎา – สุพัฒนพงษ์” ไขก๊อก
สัมภาษณ์ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 9 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก