พ่อขาแม่ขา 3 ขวบ เข้าโรงเรียนอนุบาลในสังกัด กทม. ได้แล้วนะ !

Hotnewsoumoim (35)
 
เปิดเทอมใหม่ กทม. ช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้ปกครอง ด้วยการเพิ่มชั้นเรียนอนุบาลจากอนุบาล 1-2 เป็นอนุบาล 1-3 โดยการเพิ่มชั้นเรียนอนุบาลนี้ จะช่วยทำให้ผู้ปกครองสามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการดูแลบุตรหลานลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเวลาที่เด็กสามารถใช้ในการเรียนรู้จากโรงเรียนด้วย
 
สำหรับหลักสูตรการสอนจะเป็นการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ มากกว่าการเน้นเรียนด้านวิชาการ เพราะเด็กวัยอนุบาลยังจำเป็นต้องสร้างพัฒนาการ ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตต่อไป
 
ทั้งนี้ ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าลูกหลานจะอ่อนวิชาการถ้าเรียนด้วยหลักสูตรนี้ ในทางกลับกันวิชาการเป็นสิ่งที่หากพัฒนาการด้านสมอง ร่างกาย และอารมณ์สมบูรณ์จะสามารถเรียนรู้ในภายหลังได้ไม่ยาก แต่สำหรับเด็กเล็กหากพัฒนาการไม่สมบูรณ์ ก็จะส่งผลระยะยาวกับการเติบโต
ดังนั้น กทม. ได้จัดเตรียมหลักสูตร Play-based Learning เน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น และประสบการณ์
 
 
 
 
แท็ก