พืชมงคลปีนี้ พระโคกินน้ำ หญ้า เหล้า

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66 (1)
 
งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยปีนี้มีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา ส่วนพระโคแรกนา คือ พระโคพอ และพระโคเพียง
 
สำหรับผลเสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาที่นำไปประกอบพิธีปีนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบได้ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
 
ส่วนการพยากรณ์เสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง ซึ่งพระโคได้เลือกกินน้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง
 
 
แท็ก