รู้แล้วอึ้ง!! สาเหตุที่ทำให้คนเป็นรองซ้ำเยอะ

รู้แล้วอึ้ง!! สาเหตุที่ทำให้คนเป็นรองซ้ำเยอะ
สัมภาษณ์ นพ.สุนทร ศรีสุวรรณ์ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 9 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ ศิริพร กิจประกอบ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก