ยิ่งให้ยิ่งได้ช่วยเหลือผู้ป่วย บริจาคเลือดรับเหรียญพระพุทธโอสถ

wewy (1)-min

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนร่วมสร้างศรัทธาแห่งการให้ เสริมพลังมงคลชีวิตบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 รับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) เป็นที่ระลึก เพื่อสักการบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่งในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ ด้วยการสละโลหิตในร่างกาย เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนร่วมสร้างศรัทธาแห่งการให้ เสริมพลังมงคลชีวิต ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 รับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ (เหรียญพระพุทธโอสถ) พ.ศ. 2558 เป็นที่ระลึก เพื่อสักการบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคล ช่วยให้ปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง โดยได้รับการสนับสนุนเหรียญดังกล่าวจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การบริจาคโลหิตนอกจากจะเป็นทานอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้ว หลายคนอาจมีความเชื่อว่าการบริจาคโลหิตเป็นอีกหนึ่งหนทางในการแก้เคล็ดหรือช่วยเสริมดวงชะตา เป็นการสร้างบุญบารมี ทำให้ผู้อื่นมีชีวิตรอดอยู่ต่อไป เพราะโลหิตที่ได้รับบริจาค 1 ถุง สามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบได้ 3 ส่วน ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และพลาสมา ช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต รักษาผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อานิสงส์แห่งความดีในการบริจาคโลหิต จะเป็นแรงหนุนให้ผู้บริจาคโลหิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้ พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ พระพุทธโอสถ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะร่วมสมัย ที่รวมความเชื่อของพุทธมหายานและพุทธเถรวาท ปางนาคปรก มีพญานาค 9 เศียร ซึ่งหมายถึงหัวใจพระพุทธคุณ ได้รับอิทธิพลจาก “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” ซึ่งในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม โดยเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ รุ่นนี้เป็นเนื้อโลหะสีเหลือง (Brass) ซึ่งกรุงศรี ได้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560 โดยเหรียญดังกล่าวได้ผ่านการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นที่เรียบร้อย

สามารถบริจาคโลหิตรับเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เป็นที่ระลึก ได้ที่ :
• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ
• หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง ในกรุงเทพฯ
• โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง ในกรุงเทพฯ
• โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

 

แท็ก