สัญญาณอาการเสียวฟัน บอกอะไร?

สัญญาณอาการเสียวฟัน บอกอะไร?
สัมภาษณ์ ทพญ.ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 10 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สิรีธร พัฒน์ตระกูลชัย และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก