จี้!! หามาตรการล้อมคอกเหตุเพลิงไหม้โรงงานบ่อย

จี้!! หามาตรการล้อมคอกเหตุเพลิงไหม้โรงงานบ่อย
สัมภาษณ์ คุณอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

ในรายการ “คนในข่าว” 11 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก