ผลตรวจข้าวเก่า 10 ปี มีสารก่อมะเร็ง?

ผลตรวจข้าวเก่า 10 ปี มีสารก่อมะเร็ง?
สัมภาษณ์ รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในรายการ “คนในข่าว” 11 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย บุษยา อุ้ยเจริญ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก