ซ้ำซาก !!! ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมี

ซ้ำซาก !!! ไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมี
สัมภาษณ์ ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 11 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ ณิชชนันทน์ แจ่มดวง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก