การทูตว่าด้วยพม่า? EP.2

การทูตว่าด้วยพม่า? EP.2
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 12พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ผศ.วีรวรรณ วรรุตม์ และ วิรัช ศรีพงษ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก