สิงคโปร์ 60 ปีกับนายกฯ 3 คน

สิงคโปร์ 60 ปีกับนายกฯ 3 คน
โดย อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 13พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อนัญพัทธ์ อภิสิทธิ์ยะกุล และ อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก