“หมอยง” เตือน!! โควิดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ย้ำระวังสายพันธุ์ใหม่ต้องเร่งศึกษา

ja(40)-min

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ถึงการระบาดของโควิด 19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยระบุว่า

โควิด19 สายพันธุ์ที่ระบาดอย่างมากและการเฝ้าระวังต่อไป ระวังสายพันธุ์ที่เกิดใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากสายพันธุ์เดิม การติดตามสายพันธุ์ทั่วโลกส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์ JN โดยเฉพาะสายพันธุ์ JN.1 หรืออยู่ในเครือญาติของ JN.1 สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังและติดง่ายกว่าสายพันธุ์ JN.1 คือสายพันธุ์ HK.2 กำลังจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สายพันธุ์นี้ก็เป็นลูกของ JN.1 ที่กลายพันธุ์ออกมา

สำหรับประเทศไทยการติดตามสายพันธุ์ถึงเดือนเมษายน ขณะนี้ในประเทศไทยมีการศึกษากันน้อยมาก ทางศูนย์ติดตามสายพันธุ์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น คาดว่าอีก 1-2 สัปดาห์ก็จะรู้หมด เพราะขณะนี้มีตัวอย่างเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพราะแนวโน้มของการระบาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่มีอาการน้อย ยกเว้นในกลุ่มเปราะบางเท่านั้น

 

แท็ก