ปมเดือดกัญชากลับเป็นยาเสพติด…สะเทือนสัมพันธ์ ภท. – รัฐบาล !!!

ปมเดือดกัญชากลับเป็นยาเสพติด…สะเทือนสัมพันธ์ ภท. – รัฐบาล !!!
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 13 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ชุติภพ เหงากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก