เปิดผลกระทบภาคโรงแรม ….ขึ้นค่าแรง 400 ทั่วประเทศ

เปิดผลกระทบภาคโรงแรม ….ขึ้นค่าแรง 400 ทั่วประเทศ
สัมภาษณ์ คุณละเอียด บุ้งศรีทอง ที่ปรึกษากรรมการสมาคมโรงแรมไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 13 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ชุติภพ เหงากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก