กกต.เคาะวันสมัคร สว. 20-24 พ.ค.นี้ กำหนดวันเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย.

ja(50)-min

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น.ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ

และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 วันเลือกระดับจังหวัดวันที่ 16 มิถุนายน 2567 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเองได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก