สปป.ลาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเมืองกุ้ยหยาง

Good Morning ASEAN (14/5/67)
โดย อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล-สุชาติ ชวางกูร

คุณมโนรี แก้วคุณบริศักดิ์

ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ประเภท : Hot Issue
แท็ก