อันตรายกว่าซึมเศร้า “ภาวะอยู่ก็ได้ ตายก็ยินดี”

อันตรายกว่าซึมเศร้า “ภาวะอยู่ก็ได้ ตายก็ยินดี”
สัมภาษณ์ นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 13 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุษณะ ตันตยานนท์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก