อนาคต “ทุเรียนไทย” รุ่งหรือร่วง ในตลาดจีน

Good Morning ASEAN (14/5/67)
โดย อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล-สุชาติ ชวางกูร

ช่วงเจาะลึกอาเซียน
คุณภากร กัทชลี

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ก่อตั้งเพจอ้ายจง

ประเภท : Hot Issue
แท็ก