แค่เม็ดเดียวก็ยึดทรัพย์ “สมศักดิ์” เตรียมประชุม 16 พ.ค.นี้ เร่งหาข้อสรุป

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66(6)-min

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงบทลงโทษของการถือครองยาบ้า โดยระบุว่า ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ เตรียมประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวันที่ 17 พ.ค. จะนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของประชาชน และจะสรุปผลนำเสนอต่อ ครม.ต่อไป

ผมเห็นว่าเรื่องบำบัดคือปลายน้ำ แต่ที่นายกรัฐมนตรีกำชับเกี่ยวกับยาเสพติดต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำ คือสกัดกั้นนำเข้าบริเวณชายแดน ตรวจสอบผู้ค้าผู้ผลิตและยึดทรัพย์ ไม่ว่าใครที่มียาบ้าในครอบครองแค่เม็ดเดียวก็ต้องถูกจับและยึดทรัพย์และต้องตรวจสอบย้อนลงไปด้วยว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแค่ไหน มีรายได้จากการขายยาเท่าไหร่ และยึดทรัพย์รวมไปถึงที่อยู่ในมรดก

 

แท็ก