นายกฯ ดึงบริษัทร่วมลงทุนจากอินเดีย ตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในอาเซียน

wewy (3)-min

ผลงาน นายกฯ ดึงดูดบริษัทร่วมลงทุนจากอินเดีย จัดตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งแรกในอาเซียน เพิ่มโอกาสพัฒนาไทยเป็น Bio Hub ของภูมิภาค

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง ผลงานของรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และส่งเสริมการตั้งโรงงานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในไทย โดย BOI ได้อนุมัติการลงทุนบริษัทร่วมลงทุนจากอินเดีย ในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง นับเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งแรกในอาเซียน

นายชัย กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนบริษัท บีบีจีไอ เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ จำกัด เพื่อจัดตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีการหมักที่แม่นยำ (Precision Fermentation) เพื่อผลิตเซลลูโลซิก เอนไซม์ (Cellulosic Enzyme) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม โดยขยายขนาดจากระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Scale) ขนาดใหญ่ โดยผลิตด้วยอุปกรณ์ขั้นสูงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งมีกำลังการผลิตในระยะแรก 200,000 ลิตร และมีเป้าหมายจะเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้ถึง 1 ล้านลิตร ในระยะต่อไป โดยมีเงินลงทุนในระยะแรก 440 ล้านบาท โรงงานตั้งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่จากในประเทศ และวางแผนจะตั้งให้ไทยเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio hub) ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มบางจากฯ ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง กับบริษัท เฟิร์มบ็อกซ์ ไบโอ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นผู้นำด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology: SynBio) และด้านการขยายกำลังการผลิตไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Lab-to-launch) โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะตั้งฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Hub) ใน EEC มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

“เป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จจากการส่งเสริมของนายกรัฐมนตรีให้มีการตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง ซึ่งเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งแรกในอาเซียน นอกจากจะช่วยยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำด้านเทคโนโลยีชีวภาพของไทยแล้ว ยังสะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และวัตถุดิบทางชีวภาพที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่จากในประเทศ จะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องชาวไทยในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพด้วย” นายชัย กล่าว

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก