กยศ. เคลื่อนไหวแล้วลุยระยอง ช่วย นศ. 3พันคน ถูกระงับกู้ยืม

wewy

กยศ. เคลื่อนไหวแล้วลุยระยอง ช่วย นศ. 3พันคน ถูกระงับกู้ยืม

ผู้จัดการ กยศ.จะลงพื้นที่ไปพบเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคน ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยนักศึกษาที่ยังไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้เนื่องจากรอข้อมูลจากสถานศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยวันนี้ ผู้จัดการ กยศ.จะลงพื้นที่ไปพบเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 3,000 กว่าคน ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง พร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยนักศึกษาที่ยังไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้เนื่องจากรอข้อมูลจากสถานศึกษา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า “ในวันนี้ กองทุนฯ จะลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อไปพบและช่วยเหลือนักศึกษาของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองจำนวน 3,115 คน ที่ร้องต่อศาลปกครองระยองให้กองทุนฯอนุมัติเงินกู้ยืมเรียนให้กับพวกตนจนสำเร็จการศึกษาเนื่องจากถูกระงับการให้กู้ยืม ซึ่งกรณีดังกล่าวกองทุนฯได้ตรวจพบความผิดปกติของสถานศึกษา ว่าได้มีการยกเลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และกองทุนฯได้ทราบเรื่องจากกระทรวง อว. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ทำให้กองทุนฯจำเป็นต้องระงับการให้กู้ยืมเงินไว้ก่อนเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด โดยที่ผ่านมากองทุนฯมิได้นิ่งนอนใจ ได้มีการติดตามข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่โอนย้ายไปศึกษาต่อที่อื่นหลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลตามที่ร้องขอ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสถานศึกษาชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจน หากกองทุนฯได้รับข้อมูลและตรวจสอบแล้วถูกต้อง กองทุนฯจะอนุมัติเงินกู้ต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด

กยศ,ระยอง,นักศึกษา3,000คน,ถูกระงับการให้กู้ยืม

แท็ก