โรงพยาบาลดังบึงกาฬ ขออภัยคนไข้ หลังเหลือแพทย์ประจำเพียง 1 คน

436358433_1036807001432990_670695584041825618_n


มีรายงานจากโรงพยาบาลพรเจริญ ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์ โดยได้โพสต์แจ้งให้คนไข้ทราบว่า ในช่วงสิ้นเดือน พ.ค.นี้จะเหลือแพทย์ประจำเพียง 1 คน พร้อมแนวทางในการให้บริการ โดยระบุดังนี้

ประกาศประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลพรเจริญ

ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลพรเจริญ จะมีแพทย์ประจำเหลือ 1 คน และแพทย์ประจำต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลพรเจริญจึงได้กำหนดให้มีแนวทางแก้ปัญหาการให้บริการดังนี้

1. ประสานยืมแพทย์ช่วยตรวจจากโรงพยาบาลข้างเคียง

2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,สุขภาพจิต,ไทรอยด์) ที่มีนัดในช่วงดังกล่าวผู้ป่วยสามารถมารับบริการได้ตามปกติ โดยหากผลตรวจปกติ หรืออาการป่วยคงที่พยาบาลวิชาชีพจะสั่งยาเดิมให้ (ไม่ต้องพบแพทย์) และจะปรึกษาแพทย์ในรายที่มีผลเลือดผิดปกติ หรืออาการผิดปกติเท่านั้น

3. ผู้ป่วยคลอดและอุบัติเหตุฉุกเฉินให้บริการ 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลพรเจริญจึงขอแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ และต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้หากการบริการเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าปกติ โรงพยาบาลจะให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
โทร.042 487 099 ต่อ 104 (งานอุบัติเหตุ – ฉุนเฉิน)

แท็ก