กทม. ปลื้ม “ไม่ เท รวม” ลดงบประมาณ 141 ล้านบาท ลงพื้นที่ตลาดคลองเตยดูการบริการจัดการเศษผัก 18 ตัน

440368186_1036299968150360_3671322306591443210_nนายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะในโครงการ “ไม่เทรวม” บริเวณตลาดคลองเตย และสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เขตคลองเตย

โดยการเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะที่ในวันนี้ คือการพาไปชมตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดท้ายที่สุดของการบริหารจัดการมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ผ่านโครงการไม่เทรวม โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ใช้จ่ายเงินในการบริหารจัดการขยะจำนวนมากกว่า 16,000 ล้านบาทต่อปี แต่ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครสามารถประหยัดงบประมาณไปได้มากกว่า 141 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก

สำหรับการบริหารจัดการขยะในตลาดคลองเตย ขยะประเภทเศษผักที่เขตคลองเตยรวบรวมจากตลาดคลองเตยได้วันละประมาณ 18 ตัน จะนำไปผลิตปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ก่อนนำมาหมุนเวียนใช้และแจกจ่ายในสวนสาธารณะ

ทั้งนี้ อยากขอย้ำไปยังประชาชนทุก ๆ ท่านว่า เมื่อท่านคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง กทม. จะ “ไม่เทรวม” อย่างแน่นอน

แท็ก