กระดูกสันหลังคด “ปล่อยไว้ได้ไหม” หรือต้องผ่าตัดเท่านั้น

กระดูกสันหลังคด “ปล่อยไว้ได้ไหม” หรือต้องผ่าตัดเท่านั้น

สัมภาษณ์ นพ. ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์ รองหัวหน้าหน่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 14 พฤษภาคม 2567 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย คุณชุษณะ ตันตยานนท์ และ คุณภัทรดนัย เทศสุวรรณ

#FM1005 #MCOTNews #สุขภาพดี4ทุ่ม #กระดูกสันหลังคด

ประเภท : Hot Issue
แท็ก