กสม. แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ “บุ้ง ทะลุวัง” ย้ำผู้ต้องขังต้องได้รับสิทธิในการประกันตัว

ja(5)-min

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวและญาติมิตรของนางสาวเนติพร เสน่ห์สังคม หรือ “บุ้ง ทะลุวัง” โดยตระหนักว่าไม่ควรมีใครเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมขัง และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ที่ต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด โดยหลักการดังกล่าวนี้เป็นสิทธิมนุษยชนสากลที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ทั้งนี้ กสม. ได้ติดตามสถานการณ์การอดอาหารประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของนักกิจกรรมและผู้ต้องขังรายต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใด ๆ ขึ้น โดยก่อนหน้านี้ กสม. ได้เคยเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังที่อดอาหารประท้วงบางราย และได้ประสานงานกับกรมราชทัณฑ์เพื่อขอให้ดูแลผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังเป็นเพียงผู้ต้องหาไม่ให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการเรียกร้องสิทธิ

ด้วยตระหนักในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กสม. ขอเรียกร้องให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรอย่างรอบด้านและโปร่งใส รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องรีบเร่งหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุสูญเสียอันกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายเช่นนี้อีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิ้น นอกจากนั้น ยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

 

 

แท็ก