กรมอุทยานฯเตรียมจับลิงลพบุรี นำร่องประมาณ 20 ตัว เข้ากรงอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้น ทดสอบกรงและการดูแลในภาพรวม

Hotnewsoumoim (55)
จากกรณีลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทำลายสิ่งของ และแย่งชิงอาหารของประชาชนในพื้นที่นั้น นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงกรงอนุบาลลิงโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งใกล้แล้วเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจุบันได้รับการยืนยันจากเทศบาลเมืองลพบุรีว่ากรงที่ 3 จากจำนวนทั้งหมด 3 กรง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯจึงได้ประสานจังหวัดและเทศบาลเมืองลพบุรี ภายใต้ศูนย์อำนวยการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรี ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯวางแผนที่จะจับลิงบริเวณโรงแรมเอเซีย จำนวนประมาณ 20 ตัว ในวันที่ 15 พ.ค. 67 เพื่อนำไปปล่อยในกรงที่ 3 เป็นการทดสอบความแข็งแรงของกรงว่ามีจุดที่ลิงจะหลุดออกมาได้หรือไม่ และทดสอบระบบการดูแลในภาพรวมด้วย โดยจะฝากลิงให้เทศบาลช่วยดูแลเป็นการทดสอบประมาณ 7 วัน หากไม่มีปัญหาใดๆจะกำหนดนัดหมายจับเคลื่อนย้ายลิงบริเวณโรงแรมเอเชียถึงร้านเซ่งเฮงประมาณ 200 – 300 ตัว เพื่อตรวจสุขภาพทำประวัติ และทำหมันและนำเข้ากรงที่ 3 ทันที
แท็ก