บทเรียน “บุ้ง ทะลุวัง” …..ตอกย้ำกลุ่มเห็นต่างการเมือง !!!

บทเรียน “บุ้ง ทะลุวัง” …..ตอกย้ำกลุ่มเห็นต่างการเมือง !!!

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 15 พ.ค. 67 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

#FM1005 #MCOTNews #แชร์เล่าข่าวเด็ด #บุ้งทะลุวัง #การเมือง

ประเภท : Hot Issue
แท็ก