โรคกระดูกทับเส้นไม่ต้องรอให้สูงวัยก็เป็นได้

โรคกระดูกทับเส้นไม่ต้องรอให้สูงวัยก็เป็นได้
สัมภาษณ์ นพ.สุทธินนท์ สุรภุชงค์ อาจารย์แพทย์ประจำหน่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 15 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย นฤมล อมรปาน และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก