ดีเดย์ 1 ก.ค. จีนคุมเข้มตรวจมือถือ-คอมฯ ทุกคน

Good Morning ASEAN (16/5/67)
โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง -อลิสษา สิทธิวงศ์

คุณศิวัตรา สินพสุธาดล

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ประเภท : Hot Issue
แท็ก