เงื่อนไขการประกาศเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อพร้อมกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศอย่างเป็นทางการ

Hotnewsoumoim (68)
 
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ปี 67 Pre-Southwest Monsoon
 
โดย Pre-Southwest Monsoon คือ ช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อน เป็นฤดูฝน เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศทาง ของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งสภาพอากาศช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน “ระบบลมจะมีทิศทางแปรปรวน อาจมีแนวสอบของลม 2 กระแส อากาศร้อน ฝนระบุเวลาได้ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลมที่พัดปกคลุม
 
– ลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ฝนมักตกช่วงเช้าถึงสาย
– ลมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนมักตกช่วงบ่ายถึงค่ำ
 
ส่วนเงื่อนไขการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนการพิจารณาจากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ดังนี้
 
-มีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
-ทิศทางลมตั้งแต่ระดับล่างใกล้ผิวพื้นถึงความสูง 3.5 กม. เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัด ความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศอย่าง ต่อเนื่องติดต่อกัน 1-2สัปดาห์
-ลมชั้นบน ตั้งแต่ระดับความสูง 5 กม. ขึ้นไป เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ
แท็ก