ดีอี แจง ปิดเว็บไซต์ “กองสลากพลัส”และ “ลอตเตอร์รีพลัส”

Hotnewsoumoim (70)
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าของการปิดเว็บไซต์ “กองสลากพลัส” และ “ลอตเตอร์รีพลัส” ว่า ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศาลได้มีคำสั่งให้ปิดกั้นเว็บไซต์ “กองสลากพลัส” โดยศาลเห็นว่า ตามที่บริษัทได้อ้างถึงราคาส่วนเกินจากการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลคือค่าบริการต่าง ๆ นั้นฟังไม่ขึ้น ทำให้การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสลากฯ ถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย และเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบคอมพิวเตอร์
 
ทั้งนี้เมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าว กระทรวงฯจึงได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์ทันที โดยปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนยื่นขออุทธรณ์ต่อศาล ซึ่งในระหว่างที่มีกระบวนการพิจารณานี้ กระทรวงฯยังคงปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวตามคำสั่งศาลอยู่
 
ในส่วนของเว็บไซต์ “ลอตเตอร์รีพลัส” ล่าสุด กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง (บก.ปคบ.) ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงฯ ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ “ลอตเตอร์รีพลัส” โดยแจ้งความผิดฐานขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งมีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ กระทรวงฯ จึงต้องดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐาน และขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประกอบการขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไป
 
“กรณีการปิดกั้นเว็บไซต์ลอตเตอร์รีพลัส ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ทางกระทรวงฯได้ยื่นขอเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และมีผลกระทบต่อประชาชน สังคม และเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยกระทรวงฯ เตรียมยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไปในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังการดำเนินธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบและความเสียหายตามมาได้” นายเวทางค์กล่าว
แท็ก