ไม่นานเกินรอ !!! เข้า “ฤดูฝน” ไม่เกิน พ.ค.นี้

ไม่นานเกินรอ !!! เข้า “ฤดูฝน” ไม่เกิน พ.ค.นี้
สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 16 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จิรายุ จับบาง และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก