อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประกาศปิด “เขาช้างเผือก” หลังนบถอยหลังเข้าฤดูร้อน

Hotnewsoumoim (81)

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประกาศปิด “เขาช้างเผือก” หลังนบถอยหลังเข้าฤดูร้อน

นายรัชสิต จงจรัสพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เรื่อง “ขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก” โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้เปิดให้มีการท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 8 กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง อันเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น
เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งทำให้สภาพอากาศร้อน ทุ่งหญ้าเริ่มแห้ง ซึ่งอาจเกิดไฟป่าได้ง่าย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
โดยนายรัชสิต ระบุว่า สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานทองผาภูมิ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 – มกราคม 2567 มีจำนวน 56,995 คน มีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด จำนวน 2,936,525 บาท นอกจากสร้างรายได้ให้กับกรมอุทยานฯแล้วชุมชนในพื้นที่ยังมีรายได้จากการขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารอีกด้วย

แท็ก