ปมร้อน “บุ้ง ทะลุวัง”….ตัวเร่งออก กม.นิรโทษกรรม !!!

ปมร้อน “บุ้ง ทะลุวัง”….ตัวเร่งออก กม.นิรโทษกรรม !!!
สัมภาษณ์ รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 16 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จิรายุ จับบาง และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก