ถุงน้ำในรังไข่แตก อันตรายแค่ไหน?

ถุงน้ำในรังไข่แตก อันตรายแค่ไหน?
โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 16 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ศิริพร กิจประกอบ และ อรวรรณ เผือกไธสง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก