“เศรษฐา” ชวน นนท.จีนเที่ยวไทย ปลื้ม “วีซ่าฟรี” กระแสดี

wewy 23

“เศรษฐา” ชวน นนท.จีนเที่ยวไทย ปลื้ม “วีซ่าฟรี” กระแสดี

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย ผ่านแพลตฟอร์ม CTrip เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีน เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทย ยืนยันไทยพร้อมด้านมาตรการปลอดภัยดูแลนักท่องเที่ยวทุกมิติ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวถ้อยแถลงกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยในรูปแบบ Live Streaming ผ่านแพลตฟอร์ม CTrip โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

นายกฯเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีน มาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว และให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในทุกมิติ

ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐบาลไทยได้ลงมติเห็นชอบให้อนุมัติยกเว้นวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจีน ส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนไทย ยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ยกระดับความปลอดภัยในทุกพื้นที่ โดยภายหลังจากประกาศมาตรการวีซ่าฟรีแบบถาวร มีกระแสตอบรับจากชาวจีนที่ดีมาก ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง มียอดการค้นหาประเทศไทยบนแพลตฟอร์มของ ซี ทริป กรุ๊ป เพิ่มขึ้นมากกว่า 90 %

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว เป็นผลจากการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สอดคล้องกับกับเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ถือเป็นช่วงไฮซีชั่นของไทย

เศรษฐา ทวีสิน ,นักท่องเที่ยวจีน,เที่ยวไทย,วีซ่าฟรี

แท็ก