กทม.ยิ้มออก PM2.5 เม.ย.ปีนี้ลด 32% พบเพียงบางพื้นที่ค่าฝุ่นสูงอยู่บ้าง

wewy (9)-min

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า แม้ว่าช่วงนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ บางพื้นที่จะยังสูงกว่ามาตรฐานอยู่บ้าง แต่จากข้อมูลพบว่าค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนเมษายนของปี 2567 นี้ ลดลง 32% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว โดยเมื่อเดือนเมษายน ปี 2566 ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 เท่ากับ 37.3 มคก./ลบ.ม. และในปี 2567 ค่าฝุ่น PM2.5 เท่ากับ 25.5 มคก./ลบ.ม. นั่นคือลดลงถึง 32% และข้อมูลจากดาวเทียมของ GISTDA รายงานจุดเผาสะสมในปี 2566 พบจุดเผา จำนวน 43,117 จุด และในปี 2567 ลดลงเหลือ 38,078 จุด ลดลง 12% ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์แนวโน้มการระบายอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงระหว่างวันที่ 17-25 พ.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนถึงดี แต่ในช่วงวันที่ 19-21 พ.ค. 67 การระบายอากาศอ่อน ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด และยังมีโอกาสเกิดฝนตกจึงส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง

 

แท็ก