คมนาคม สั่ง บขส. เปิดเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ-ปัตตานี วันละ 2 เที่ยว อํานวยความสะดวกในการเดินทาง

Hotnewsoumoim (87)
 
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 โดยมีนายอรรถวิท รักจํารูญ กรรมการฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) และผู้บริหาร บขส. ให้การต้อนรับ
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้มาติดตามความคืบหน้าในการจัดรถโดยสารอํานวยความ สะดวกประชาชน เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับฟังเสียงชาวบ้านในจังหวัดปัตตานีว่า ไม่มีรถโดยสารให้บริการ จึงได้สั่งการให้ บขส. จัดเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ – ปัตตานี เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบัน บขส. ได้เปิดให้บริการแล้ว วันละ 2 เที่ยว (ไป-กลับ) ออกจากต้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) เวลา 15.30 น. และปลายทาง เวลา 16.30 น. ค่าโดยสาร 869 บาท ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ว่าหากจังหวัดไหนมีรถโดยสารไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ให้แจ้งมายัง บขส. เพอื่ จัดหารถโดยสารมาวิ่งบริการต่อไป
 
ส่วนการลงพื้นที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 พบว่า ประชาชนนิยมเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น ประมาณวันละไม่ต่ำกว่า 85,000 คน และเชื่อว่าในอนาคต หากประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ราคาเป็นธรรม การบริการ เป็นที่ประทับใจ มีการซื้อซ้ำจํานวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นถึงวันละ 100,000 คน ส่วนมาตรการต่อไป จะมีการตรวจสอบมาตรฐาน ความปลอดภัย ความพึงพอใจ และการบริการลูกค้า เพื่อที่จะกํากับดูแลให้การบริการได้มาตรฐานเทียบเท่าสนามบิน ซึ่งจะส่งผลให้ ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจในคุณภาพการบริการมากยิ่งขึ้น ส่วนการปรับเปลี่ยนหมายเลขช่องจอดชานชาลาใหม่ ในสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 จะทําให้เห็นตัวเลข ชัดเจนและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งได้แนะนําให้ปรับโทนสี เพื่อเข้าใจง่ายและ สวยงาม อย่างไรก็ดีพร้อมจะรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ บขส. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
ด้านนายอรรถวิท รักจํารูญ กรรมการฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการและสถานีขนส่งฯ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจองตั๋วออนไลน์ จากเดิมจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน เป็น 1 ปี และเพิ่มความสะดวกในการขึ้นรถ โดยผู้โดยสารสามารถแสดง หน้าจอ หรือสแกนตั๋วโดยสารขึ้นรถได้เลย โดยไม่ต้องออกตั๋วโดยสารใหม่ นอกจากนี้ได้มีการบริหารจัดการชานชาลา โดยปรับปรุงหมายเลขช่องจอดชานชาลา ให้รถโดยสารของ บขส. จอดรับผู้โดยสารที่ช่องจอดชานชาลาที่ 1 – 36 ส่วนรถร่วมบริการ จอดรับ ผู้โดยสารที่ช่องจอดชานชาลา ที่ 37 – 122 และให้รถโดยสารขาออกทุกคันเข้าจอดก่อนเวลารถออก 20 นาที และให้ออกรถตรงเวลา จึงขอความร่วมมือผู้โดยสาร ตรวจเช็คเวลารถออก และจุดขึ้นรถ ในตั๋วก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สอบถาม ข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ บขส. Call Center 1490 และสามารถจองตั๋วโดยสาร บขส.ได้ที่ ช่องทางออนไลน์ Application : E-ticket และ Website บขส. : https://tcl99web.transport.co.th หรือที่ช่องขายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ
ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก