ความดันโลหิตสูง …สัมพันธ์กับหลอดเลือดสมองอย่างไร

ความดันโลหิตสูง …สัมพันธ์กับหลอดเลือดสมองอย่างไร
สัมภาษณ์ นพ.โชคชัย เชาวรินทร์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 17 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สิรีธร พัฒน์ตระกูลชัย และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก